Štampa

Potvrda kvaliteta naših usluga su ugovori o mesečnom održavanju sa većinom konfekcija, proizvodnji posteljina i proizvodnji obuće u Jagodini i okolini.

Referntna lista:

Textil doo Jagodina, Proizvodnja posteljina,

SZR Aleksandar Majur, Proizvodnja posteljina,

Pops DOO Jagodina, Proizvodnja obuće,

Giorgio DOO Jagodina, Proizvodnja obuće,

Angora DOO Jagodina, Konfekcija

Mark-Pary DOO Paraćin, Konfekcija