Štampa
U texingu vršimo generalni remont mašina za šivenje i prateće opreme za tekstilnu industriju. Možete produžiti vek vašoj polovnoj opremi  koja je ne retko kvalitetnija od nove koja se može naći na tržištu. Remontovanjem opreme kod nas dobijate i garanciju na izvršene usluge.